Obchodní a smluvní podmínky na výtažné zkoušky
Obecné podmínky
  1. Výtažnou zkoušku provádí techničtí pracovníci společnosti fischer international s.r.o. po závazném objednání na portálu http://b2b.fischerwerke.cz/zkouska/, kde je nutné vyplnit vždy všechny informace v jednotlivých kolonkách a do poznámky vždy uvést požadovaný termín od-do, kdy je možno zkoušku provést.
  2. Výtažnou zkoušku si technický pracovník fischer international s.r.o. po obdržení Požadavku na výtažnou zkoušku ve lhůtě 1-3 dny ode dne objednání prověří s kontaktní osobou a domluví oběma stranami akceptovaný datum a čas výtažné zkoušky na daném místě.
  3. Technický pracovník firmy fischer international s.r.o. je technicky vybaven pro provedení výtažných zkoušek včetně základních ochranných pomůcek (vesta, rukavice, brýle, přilba), ostatní případné nutné ochranné pomůcky je nutno domluvit předem či je mít připravené k zapůjčení ze strany objednavatele výtažné zkoušky.
  4. Objednatel či zadavatel výtažné zkoušky či pověřená fyzická či právnická osoba zajistí na daný termín a čas přístup přímo na staveniště pro technika fischer international s.r.o. ( vstup na lešení, střechu, lávku), dále zajistí úkony nezbytné k zajištění bezpečnosti práce a činnosti s tím související, připraví a zajistí dostupnost ploch pro možná měření. Bez zajištění přístupu na staveniště s pověřenou sobou není možné výtažnou zkoušku provést. Pokud nebude možné v domluvený termín a čas na stavbu vstoupit a nebudou splněny výše uvedené podmínky, nebude výtažná zkouška provedena a objednavateli bude účtován poplatek 2.000,- Kč
  5. Na základě výsledků výtažných zkoušek bude objednavateli a zadavateli výtažné zkoušky mailem zaslán zpracovaný Protokol o výtažné zkoušce spolu s fotodokumentací objektu a vybraných  měřených sond. Dodání tohoto protokolu je vždy do 5 pracovních dnů ode dne provedení výtažné zkoušky.
  6. V případě změny či zrušení výtažné zkoušky ze strany objednavatele či zadavatele výtažné zkoušky, je třeba toto nahlásit nejméně 24 hodin před domluvenou a plánovanou návštěvou.
 
fischer international s.r.o.; Průmyslová 1833; 250 01 Brandýs nad Labem
tel: 326 904 601, fax: 326 904 600; E-mail: servis@fischer-cz.cz
www.fischer-cz.cz